Oświadczenie o ochronie danych

W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które można osobiście odnieść do Twojej osoby, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika. Podjęliśmy szerokie techniczne i operacyjne działania ochronne w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.

1 Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych

Osobą odpowiedzialną zgodnie z art. 4 ust. 7 rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) jest GAMUZ J. P. GACKA Spółka Jawna, ul. Alfonsa Górnika 9a, 40-133 Katowice, telefon: +48 (32) 2033530 , Faks: +48 (32) 2033530

2 Możliwość kontaktu z osobą odpowiedzialną za ochronę danych

Z naszą osobą odpowiedzialną za ochronę danych można się skontaktować pod adresem biuro@gamuz.com.pl

3 Twoje prawa

Masz następujące prawa w odniesieniu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby:

3.1 Ogólne prawa
Masz prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, sprzeciwu wobec przetwarzania i przenoszenia danych. Jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody, masz prawo odwołać ją ze skutkiem na przyszłość.

3.2 Prawa podczas przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu
Masz zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO prawo w dowolnym czasie, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w związku z przetwarzaniem danych osobowych dotyczących Twojej osoby zgodnie z art. 6 ust. 1 e RODO (przetwarzanie danych w interesie publicznym) lub art. 6 ust. 1 f RODO (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionego interesu), wnieść sprzeciw, dotyczy to również profilowania opartego na tym przepisie. W przypadku sprzeciwu nie będziemy dalej przetwarzać Twoich danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które przeważają nad Twoimi interesami, prawami i swobodami, lub jeżeli przetwarzanie ma na celu dochodzenie, wykonanie lub obronę roszczeń prawnych.

3.3 Prawa w zakresie reklamy bezpośredniej
Jeśli przetwarzamy Twoje dane osobowe w celach reklamy bezpośredniej, masz zgodnie z art. 21 ust. 2 RODO prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dotyczących Twojej osoby celem zaprzestania takiej reklamie, dotyczy to również profilowania w zakresie, w jakim jest to powiązane z taką reklamą bezpośrednią.

W przypadku Twojego sprzeciwu wobec przetwarzania dla celów reklamy bezpośredniej, nie będziemy już przetwarzać Twoich danych osobowych do tych celów

3.4 Prawo do złożenia skargi do organu nadzoru
Masz również prawo do złożenia skargi w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych przez nas, do właściwego organu nadzorczego ochrony danych.

4 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej

W przypadku czysto informacyjnego korzystania ze strony internetowej, tj. jeśli się nie rejestrujesz lub nie przekazujesz nam żadnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesyłane przez Twoją przeglądarkę na nasz serwer. Jeśli chcesz wyświetlić naszą stronę internetową, zbieramy następujące informacje, które są technicznie niezbędne do wyświetlenia Ci naszej strony internetowej oraz zapewnienia jej stabilności i bezpieczeństwa. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO:

adres IP, data i godzina żądania, różnica strefy czasu do czasu Greenwich Mean Time (GMT), treść żądania (konkretna strona), status dostępu / kod statusu HTTP, ilość każdorazowo przesłanych danych, strona internetowa, z której otrzymano żądanie, przeglądarka, system operacyjny i jego interfejs, język i wersja oprogramowania przeglądarki.

5 Kontakt przez e-mail lub formularz kontaktowy

Kiedy kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail lub formularza kontaktowego, podane przez Ciebie informacje (Twój adres e-mail, imię i numer telefonu, jeśli dotyczy) będą przechowywane przez nas, aby odpowiedzieć na twoje pytania. Jeżeli prosimy w naszym formularzu kontaktowym o dane, które nie są wymagane do skontaktowania się z nami, zawsze zaznaczamy je jako opcjonalne. Te informacje służą do konkretyzacji Twojego zapytania i usprawnienia obsługi Twojej sprawy. Przekazanie tych informacji następuje w sposób wyraźny na zasadzie dobrowolności i za Twoją zgodą, art. 6 ust. 1 a RODO. Jeśli chodzi tutaj o informacje o kanałach komunikacji (na przykład adres e-mail, numer telefonu), zgadzasz się również na to, że możemy skontaktować się z Tobą za pośrednictwem tego kanału komunikacyjnego, aby odpowiedzieć na Twoje żądanie. Oczywiście możesz odwołać tę zgodę w dowolnym momencie na przyszłość.

Usuwamy dane, które powstają w tym kontekście po tym, gdy przechowywanie nie jest już wymagane lub ograniczamy przetwarzanie, jeśli istnieją ustawowe wymagania dotyczące przechowywania.

6 Newsletter

6.1 Informacje ogólne
Za Twoją zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 a RODO możesz zapisać się do naszego newslettera, którym poinformujemy Cię o naszych aktualnych ofertach. Aby zarejestrować się w naszym biuletynie, korzystamy z tzw. postępowania Double-opt-in. Oznacza to, że po Twoim zapisaniu się, wyślemy Ci wiadomość e-mail na podany adres e-mail, w której poprosimy o potwierdzenie, że chcesz otrzymywać newsletter. Jeśli nie potwierdzisz wpisania się w ciągu 72 godzin, Twoje informacje zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie jednego miesiąca.

Ponadto przechowujemy Twoje adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Twojego wpisania się i, jeśli to konieczne, poinformowanie Cię o możliwym niewłaściwym użyciu Twoich danych osobowych.

Informacjami obowiązkowymi celem wysyłania newslettera jest Twój adres e-mail, język i kraj. Podanie dodatkowych, osobno oznaczonych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystana do osobistego skontaktowania się z Tobą. Po Twoim potwierdzeniu, zapisujemy Twój adres e-mail w celu wysłania Ci newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a RODO.

Możesz w każdej chwili odwołać swoją zgodę na wysłanie newslettera i wypisać się z newslettera. Odwołanie możesz zadeklarować, klikając link podany w każdym e-mailu z newsletterem lub kontaktując się z wyżej wymienioną osobą odpowiedzialną za ochronę danych.

6.2 Newsletter Tracking
Zwracamy uwagę na to, że oceniamy zachowanie użytkownika podczas wysyłania newslettera. Do tej oceny wysyłane e-maile zawierają tak zwane Tracking-Pixel. W przypadku analiz łączymy wspomniane dane i Tracking-Pixel z Twoim adresem e-mail i indywidualnym identyfikatorem. Również linki zawarte w newsletterze zawierają ten identyfikator.

Dane są zbierane wyłącznie pod pseudonimem, więc identyfikatory nie są powiązane z Twoimi innymi danymi osobowymi, bezpośrednie odniesienie do danej osoby jest wykluczone. Informacje będą przechowywane tak długo, jak długo subskrybujesz newsletter.

Ponadto takie śledzenie nie jest możliwe, jeśli domyślnie wyłączyłeś wyświetlanie obrazów w swoim programie poczty e-mail. W takim przypadku newsletter nie zostanie wyświetlony w całości i może nie być możliwe korzystanie z wszystkich funkcji. Jeśli wyświetlasz obrazy ręcznie, wykonywane jest powyższe śledzenie.

7 Rejestracja i korzystanie z portalu

Masz możliwość zarejestrowania się u nas i utworzenia konta klienta. Do rejestracji zbieramy i przechowujemy Twoje następujące dane:
– Zwrot grzecznościowy
– Imię
– Nazwisko
– e-mail (nazwa użytkownika)
– hasło
– kraj
– język
– adres (opcjonalnie)
– data urodzenia (opcjonalnie)
– zainteresowanie produktem (opcjonalnie)
– rejestracja produktów (opcjonalnie)
– zainteresowania (opcjonalnie)

Do rejestracji używamy tzw. postępowanie Double-opt-in, tzn. Twoja rejestracja jest zakończona dopiero wtedy, gdy wcześniej potwierdziłeś swoje zgłoszenie za pośrednictwem przesłanej Ci w tym celu wiadomości e-mail, klikając link w niej zawarty. Jeśli potwierdzenie nie zostanie odebrane w ciągu 72 godzin, rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. Podanie powyższych danych jest obowiązkowe, wszystkie inne informacje, możesz podać dobrowolnie korzystając z naszego portalu.

Po rejestracji otrzymasz osobisty, chroniony hasłem dostęp i będziesz mógł przeglądać i zarządzać danymi, które zapisałeś. Rejestracja jest dobrowolna, ale może być wymagana do korzystania z naszych usług.

Jeśli korzystasz z naszego portalu, przechowujemy Twoje dane wymagane do wykonania umowy, ewentualnie również szczegóły na temat metody płatności, aż do momentu, gdy ostatecznie usuniesz swój dostęp. Ponadto będziemy przechowywać dobrowolnie podane przez Ciebie dane na czas Twojego korzystania z portalu, chyba że wcześniej je usuniesz. Wszystkie informacje mogą być zarządzane i zmieniane w chronionym obszarze klienta. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f RODO.

8 Udział w loteriach

Jeśli bierzesz udział w loteriach, zbieramy informacje niezbędne do przeprowadzenia loterii. Są to zazwyczaj indywidualne zgłoszenia do loterii (np. komentarz lub zdjęcie), a także imię i nazwisko oraz dane kontaktowe. Możliwe, że przekażemy Twoje dane naszym partnerom loteryjnym, np. aby dostarczyć Ci wygraną. Przetwarzanie danych i przesyłanie danych mogą się różnić w zależności od loterii i dlatego są szczegółowo opisane w odpowiednich warunkach uczestnictwa. Udział w loterii i związanym z nią gromadzeniu danych jest oczywiście dobrowolny. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda zgodnie z art. 6 ust. 1 a RODO. Twoje dane zostaną usunięte po zakończeniu loterii.

9 Aplikacje

Możesz aplikować do naszej firmy drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem poczty e-mail lub formularzy internetowych. Oczywiście wykorzystamy Twoje dane tylko do przetworzenia Twojej aplikacji i nie przekażemy ich osobom trzecim. Należy pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są przesyłane z ochroną dostępu.

Możesz również złożyć wniosek za pośrednictwem naszego portalu aplikacyjnego online w naszym przedsiębiorstwie. Twoja aplikacja internetowa zostanie przekazana za pośrednictwem szyfrowanego połączenia bezpośrednio do działu kadr i oczywiście będzie traktowana poufnie. Oczywiście wykorzystamy Twoje dane tylko do przetworzenia Twojej aplikacji i nie przekażemy ich osobom trzecim. Więcej informacji na temat przetwarzania danych w kontekście procesu aplikacji można znaleźć w polityce prywatności naszego portalu aplikacji.

Jeśli złożyłeś aplikację na określone stanowisko, które zostało już obłożone lub uważamy Cię za osobę odpowiednią do wykonywania pracy na innym stanowisku lub za nawet jeszcze bardziej odpowiednią, chcielibyśmy przekazać Twoją aplikację wewnątrz przedsiębiorstwa. Poinformuj nas, jeśli nie zgadzasz się na przekierowanie.

Twoje dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po zakończeniu procesu rekrutacyjnego lub maksymalnie po 6 miesiącach, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę na dłuższe przechowywanie Twoich danych lub dojdzie do zawarcia umowy. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a, b i f RODO.

10 Stosowanie wtyczek społecznościowych

Niniejsza strona internetowa stosuje wtyczki społecznościowe następujących dostawców
Facebook (operator: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA)
Twitter (operator: Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA)
Pinterest (operator: Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto,CA, 94301, USA)
Instagram (operator: Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA)
Linkedin (operator: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)
Youtube (operator: YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA)

Domyślnie wtyczki te zbierają dane od Ciebie i wysyłają je do serwerów danego dostawcy. W celu zapewnienia ochrony prywatności, podjęliśmy środki techniczne w celu zapewnienia, że Twoje dane nie mogą być gromadzone przez dostawców danych wtyczek bez Twojej zgody. Po wywołaniu strony, na której zintegrowane są wtyczki, są one początkowo dezaktywowane. Tylko za pomocą kliknięcia odpowiedniego symbolu wtyczki są one aktywowane i wyrażasz zgodę na przesyłanie danych do odpowiedniego dostawcy. Podstawą prawną do używania wtyczek jest art. 6 ust. 1 a i f RODO.

Po aktywacji, wtyczki zapisują również dane osobowe, takie jak Twój adres IP i przesyłają je do serwerów danego dostawcy, gdzie są one przechowywane. Ponadto po wywołaniu odpowiedniej strony internetowej aktywowane wtyczki społecznościowe ustawiają plik cookie z unikalnym identyfikatorem. Dzięki temu dostawcy mogą tworzyć profile zachowań związanych z użytkowaniem. Dzieje się tak, nawet jeśli nie jesteś członkiem sieci społecznościowej danego dostawcy. Jeśli jesteś członkiem sieci społecznościowej dostawcy i jesteś zalogowany w trakcie swojej wizyty na tej stronie internetowej w sieci społecznościowej, Twoje dane i informacje o wizycie na tej stronie internetowej mogą zostać połączone z Twoim profilem w sieci społecznościowej. Nie mamy wpływu na dokładny zakres danych zebranych od Ciebie przez danego dostawcę. Aby uzyskać więcej informacji na temat zakresu, charakteru i celu przetwarzania danych oraz praw i możliwości ustawień celem ochrony prywatności, prosimy zapoznać się ze wskazówkami polityki prywatności danego dostawcy sieci społecznościowej. Są one dostępne pod następującymi adresami:

Facebook: https://www.facebook.com/policy.php
Twitter: https://twitter.com/privacy/
Google+: https://www.google.com/intl/de/privacy/
Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy
Youtube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

11 Używanie plików cookie:

Podczas korzystania z naszej strony internetowej pliki cookie są przechowywane na Twoim komputerze. Pliki cookie to małe pliki tekstowe przechowywane na Twoim dysku twardym, przypisane przeglądarce, z której korzystasz, przez które przekazywane są określone informacje do jednostki, która ustawia plik cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów na komputer. Służą one temu, aby oferta internetowa była bardziej przyjazna dla użytkownika i skuteczniejsza.

Ta strona internetowa wykorzystuje następujące typy plików cookie, których zakres i działanie są wyjaśnione poniżej:

11.1 Przejściowe pliki cookie
Te pliki cookie są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Obejmują one w szczególności sesyjne pliki cookie. Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, dzięki któremu różne zapytania Twojej przeglądarki można przypisać wspólnej sesji. Umożliwi to rozpoznanie komputera po powrocie na naszą stronę internetową. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.

11.2 Stałe pliki cookie
Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może różnić się w zależności od pliku cookie. Możesz usunąć pliki cookie w ustawieniach bezpieczeństwa swojej przeglądarki w dowolnym momencie.

11.3 Zapobieganie plikom cookie
Możesz skonfigurować ustawienia przeglądarki zgodnie ze swoimi życzeniami np. odmówić przyjęcia plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Pamiętaj, że może to skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej.

11.4 Podstawa prawna i czas przechowywania
Podstawy prawne dotyczące możliwego przetwarzania danych osobowych i czas ich przechowywania są różne i zostały przedstawione w poniższych sekcjach.

12 Analiza strony internetowej

W celu analizy i optymalizacji naszych stron internetowych korzystamy z różnych usług, które przedstawiono poniżej. Możemy więc np. przeanalizować, jak wielu użytkowników odwiedza naszą stronę, jakie informacje są najbardziej poszukiwane i jak użytkownicy znajdują ofertę. Gromadzimy między innymi dane na ten temat z jakiej strony internetowej dana osoba trafiła na inną stronę internetową (tzw. Referrer), do jakich podstron strony internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i przez jaki czas dana podstrona była przeglądana. Pomaga nam to projektować i ulepszać nasze oferty w sposób przyjazny dla użytkownika. Gromadzone przy tym dane nie mają na celu osobistej identyfikacji poszczególnych użytkowników. Zbierane są anonimowe lub co najwyżej pseudonimowe dane. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 f RODO.

12.1 Google Analytics
Ta strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej udostępnianej przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) Użytkowanie obejmuje tryb pracy Universal Analytics. Umożliwia to przypisywanie danych, sesji i interakcji między wieloma urządzeniami do jednego pseudonimowego identyfikatora użytkownika, a przez to analizowanie aktywności użytkownika na różnych urządzeniach.

Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej. Informacje generowane przez cookie na temat Twojego korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. W przypadku aktywacji anonimizacji IP na naszej stronie internetowej, Twój adres IP zostanie skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych umawiających się krajach Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA zostanie wysłany pełny adres IP i tam skrócony. Adres IP dostarczony przez Twoją przeglądarkę internetową w ramach Google Analytics nie zostanie scalony z innymi danymi Google. Na zlecenie operatora niniejszej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny Twojego korzystania ze strony internetowej, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia innych usług na naszą rzecz, jako operatora witryn, związanych z korzystaniem ze strony internetowej i korzystaniem z Internetu. Taki cel ma także nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest § 15 ust. 3 TMG lub art. 6 ust.1 f RODO. Dane wysyłane przez nas i powiązane z plikami cookies, identyfikatorami użytkowników (np. identyfikator użytkownika) lub identyfikatorami reklamowymi są automatycznie usuwane po upływie 14 miesięcy. Usuwanie danych, których okres przechowywania został osiągnięty, następuje automatycznie raz na miesiąc. Więcej informacji na temat warunków użytkowania i ochrony danych znajdziesz na stronach https://www.google.com/analytics/terms/ lub na stronie https://policies.google.com/

Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku może nie być możliwe pełne korzystanie z wszystkich funkcji tej strony internetowej. Ponadto możesz zapobiec gromadzeniu przez Google danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem przez Ciebie ze strony internetowej (w tym Twojego adresu IP) oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout Pliki coookie Opt-Out zapobiegają przyszłemu gromadzeniu Twoich danych podczas odwiedzania tej strony internetowej. Aby zapobiec śledzeniu Universal Analytics na różnych urządzeniach, musisz przeprowadzić Opt-Out na wszystkich używanych systemach. Jeśli klikniesz tutaj, plik cookie Opt-Out zostanie ustawiony: Dezaktywowanie Google Analytics

12.2 Google Tag Manager
Ponadto możemy skorzystać z „Google Tag Manager”, aby zintegrować i zarządzać usługami Google Analyse i Marketing na naszej stronie internetowej.

Więcej informacji na temat wykorzystania danych w celach marketingowych przez firmę Google, można znaleźć na stronie podglądowej: https://www.google.com/policies/technologies/ads polityka prywatności Google znajduje się na stronie https://www.google.com/policies/privacy.

Jeśli chcesz zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem usług marketingowych Google, możesz skorzystać z możliwości ustawienia Opt-Out udostępnionych przez Google: http://www.google.com/ads/preferences. Podstawą prawną jest uzasadniony interes zgodny z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

13 Reklama

Używamy plików cookie w celach marketingowych, aby kierować do użytkowników reklamy zgodne z ich zainteresowaniami. Ponadto stosujemy pliki cookie w celu ograniczenia prawdopodobieństwa wyświetlenia reklamy i pomiaru skuteczności naszych działań reklamowych. Informacje te mogą być również udostępniane stronom trzecim, jak np. sieci reklam Ad. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 a i f RODO. W zakresie celów związanych z przetwarzaniem danych istnieje uzasadniony interes marketingu bezpośredniego. Masz prawo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych w celu prezentowania tego typu reklamy. Poniżej przedstawiamy możliwości Opt-Out dla poszczególnych usług. Możesz również zapobiec ustawianiu plików cookie w ustawieniach przeglądarki.

14 Social Bookmarks

Na naszej stronie internetowej zintegrowano tzw. Social Bookmarks (pochodzące np. od Facebook, Twitter i Xing). Social Bookmarks są zakładkami internetowymi, umożliwiającymi użytkownikom takich usług zbieranie linków i powiadomień. Są one zintegrowane na naszej stronie internetowej jedynie jako link do odpowiednich usług. Po kliknięciu na zintegrowaną grafikę zostaniesz przekierowany na stronę odpowiedniego dostawcy, tzn. dopiero wtedy informacje o użytkowniku będą przesyłane do odpowiedniego dostawcy. Więcej informacji na temat postępowania z Twoimi danymi osobowymi podczas korzystania z tej strony internetowej, można uzyskać zapoznając się z odpowiednią polityką prywatności dostawcy.

15 Transmisja danych

Przekazanie Twoich danych osobowych osobom trzecim nie będzie miało miejsca, chyba że jesteśmy do tego prawnie zobowiązani lub transfer danych jest niezbędny do realizacji stosunku umownego lub wcześniej wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie Twoich danych.

Zewnętrzni usługodawcy i firmy partnerskie, takie jak np. dostawcy płatności online lub firma kurierska, której zlecono dostawę, otrzymają Twoje dane tylko wtedy, gdy będzie to konieczne do przetworzenia Twojego zamówienia. W takich przypadkach zakres przesłanych danych jest ograniczany do wymaganego minimum. Jeżeli nasi usługodawcy mają kontakt z Twoimi danymi osobowymi, zapewniamy w ramach przetwarzania zlecenia zgodnie z art. 28 RODO, że przestrzegają oni przepisów ustawy o ochronie danych w ten sam sposób co my. Należy również zwrócić uwagę na daną politykę prywatności dostawcy. Dany dostawca usług jest odpowiedzialny za treści usług stron trzecich, przy czym w ramach zasadności przeprowadzamy kontrolę usług pod kątem przestrzegania wymogów prawnych.

Przywiązujemy dużą wagę do przetwarzania danych w ramach UE / EOG. Może się jednak zdarzyć, że korzystamy z usług dostawców, którzy przetwarzają dane poza UE / EOG. W takich przypadkach zapewniamy, aby przed przekazaniem Twoich danych osobowych odbiorca zapewnił odpowiedni poziom ochrony danych. Oznacza to, że dzięki standardowym umowom UE lub uchwale o stosowności, takim jak EU-Privacy Shield, osiągany był poziom ochrony danych porównywalny ze standardami w UE.

16 Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy szerokie techniczne i operacyjne działania ochronne w celu ochrony Twoich danych przed przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. Nasze procedury bezpieczeństwa są regularnie sprawdzane i dostosowywane do postępu technicznego.